Radera kontakter genom en textfil nattetid. Ange en epostadress per rad och lägg upp filen på en FTP server.

Protokollet behöver inte anges i URLen utan klicka i om SSL ska användas eller inte. Filen behöver vara i formatet UTF-8.

More Apps