Så skapar du säljarens drömscenario

5/5
salesman calling

Den digitala världen ger dig stora möjligheter att identifiera tänkbara kunder och deras beteende. Från besökare på din webbplats, prospekts som klickar på de banners du har ute till mottagarna av dina nyhetsbrev. Det kan ge drömscenariot för varje säljare: Att du lyfter luren, ringer och får svaret ”ja tack, jag köper.” Detta är det absoluta målet med leads genereringen. Att lära känna dina tänkta kunder och målgrupp så pass bra att du vet vad de vill ha, när de vill ha det. Fördelen med detta är att både du och dina tänkta kunder sparar tid.

Dagens digitala marknadsföring går allt mer ut på att du ska bli hittad när dina kunder söker. Idag vet kunden vad kunden vill ha och hur hen ska hitta det. Och när du väl blivit funnen har du chansen att starta och hålla en dialog med den potentiella kunden.

Sedan flera år har stora företag med hjälp av dyra och stora system kunnat följa sina besökare för att lära sig vad de uppskattar på företagets webbplats och vad besökarna faktiskt läser på de olika sidorna. Detta har utmynnat i listor med heta leads. Nu har denna teknik förfinats, blivit mera lättillgängligt och kostnadseffektivt så att alla företag kan använda den.

Följ spåren och se möjligheterna

Det hela utgår från big data-tänket. Big data handlar om att varje individ som rör sig på nätet lämnar digitala spår, av vilka man kan med hjälp av dessa verktyg, samla in, sortera och analysera. Det vanliga är att följa besökarens surfbeteende på webbplatsen och få denna att identifiera sig.

Det finns lika många strategier som det finns konsulter och verktyg på området. När besökaren är identifierad är målet att klä på fler uppgifter och lärdomar. En vanlig strategi för att få besökaren att göra detta är genom att erbjuda något värdefullt i utbyte mot e-postadress, namn och telefonnummer, till exempel:

  • whitepapers
  • case studies
  • rapporter och handböcker

Du ska inte be om för många uppgifter på en gång. Det måste vara lätt och gå fort att fylla i uppgifterna.

Bättre data ger bättre konvertering

Utgå från din verksamhet och sätt upp tydliga mål med vad du vill uppnå med din leadsgenereringsstrategi. Ju mer data du får in desto mer exakt kan du vara i din fortsatta kommunikation och i ditt erbjudande mot en specifik mottagare. Tänk till och se till att ha ett flöde för att serva besökaren med information. Detta kan du göra genom att kategorisera dina sidor för att enklare se vad dina besökare faktiskt är intresserade av. Driver du e-handel kan du kategorisera upp dina olika produktområden. Tillhandahåller du tjänster kategoriserar du dina olika erbjudanden. På detta vis kan du enkelt gå in på en besökare och snabbt se inom vilka kategorier denna har spenderat mest tid på. Om din besökare har spenderat 90 procent av sin tid på sidor om byxor är det en god idé att presentera ett bra erbjudande på just byxor. Gör du detta på ett bra vis jobbar verktyget åt dig på att skapa nya och fler konverteringar, i detta exempel köp.

Skräddarsy besökarens upplevelse

Ett vanligt flöde är att i din e-mail marketing ha tydlig call for action som leder mottagaren till en landningssida där hen kan lämna sina uppgifter i utbyte mot det tidigare nämnda whitepaper eller ett bra erbjudande. Länken bär med sig mottagarens id och gör att du kan följa surfningen denna gör på sidan. Är det en återvändande besökare kan du presentera olika banners för varje besök. Låt säga att ditt prospekt besöker en sida med en specifik produkt för tredje gången och då möts av en banner som har budskapet att det just nu är 20 procent rabatt på produkten. Eller varför inte ha en live chat som talar om att det just nu finns en specialist att ställa frågor till om produkten bara ett klick bort. Båda tillvägagångssätten är bra strategier på att fånga upp besökaren, serva denna och därmed få till en önskad konvertering.

Kundvård som mervärde

Tänk på att verktygen bakom leads generering inte bara möjliggör nya heta prospekts och leads. Det är även en jättebra möjlighet att bygga en stabil plattform för kundvårdsprogram. Använder du verktyg som har live chat kan du få in uppgifter om din besökare den vägen samtidigt som du hjälper besökaren. Så när du sätter upp din strategi är det bra att återkomma till tanken: ”Whats in it for me?” Vad kan du göra som underlättar livet för besökaren? Svarar du upp på det känner sig besökaren och den blivande kunden väl bemött och servad. Det ger en glad kund och en glad kund är en bra kund.


Kopplar du även på marketing automation har du möjligheten att samla in data och lärdomar kontinuerligt. Sätt upp händelsestyrda triggerpunkter som startar nästa steg i flödet och ger din besökare ytterligare skräddarsydd information som tar hen närmare ett köp. Eller ännu bättre, ett återköp.

Missa inte Personaliseringsindex 2022

Personaliseringsindex är rapporten som kartlägger hur över 200+ av Sveriges Största e-handlare jobbar inom personalisering och konverteringsoptimering