Underbiträden

Triggerbee anlitar följande underbiträden och samtliga har Personuppgiftsbiträdesavtal. Vissa leverantörer har vi, av affärsmässiga skäl, valt att inte namnge här. Kontakta oss om ni önskar veta vilket företag som inte är namngivna. 

Underbiträde

Syfte

Personuppgifter som delas

Atlassian

Används för hantering av support- och för utvecklingsärenden samt för internkommunikation och dokumentation.

Namn och epost på den som upprättade ärendet samt ev. personuppgifter i själva ärendet.

Google

Tillhandahåller anställas epost och dokumenthantering. .

Mailadresser samt ev. personuppgifter som finns i inskickade mejl. Personuppgifter i dokument, t.ex. listor på kunder och användare i systemet.

Hotjar

Används för att analysera hur Triggerbee används genom att beakta användarbeteendet

Ev personuppgifter som visas på skärmen för användaren som är inloggad samt knapptryckningar och beteende mönster.

The Rocket Science Group Lt. ("Mailchimp")

Används för att göra utskick till prenumeranter och användare av systemet

Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress på mottagarna av försändelsen

Oneflow

Används vid avtalssignering vid tecknande av nya avtal

Kontaktinformation till avtalsparten samt ev. personuppgifter i själva avtalet

Salesforce 

Tillhandahåller IT infrastrukturen för delar av Triggerbee systemet, exempelvis applikationsservrar, databaser, säkerhetskopior m.m. 

De personuppgifter som finns lagrade i Triggerbee systemet

 

Ekonomi och Fakturahantering

Används för bearbetning av leverantörsfakturor samt utskick av post och EDI försändelser

Adressuppgifter till mottagare samt ev. personuppgifter som finns i inskickade underlag eller utgående EDI/postförsändelser

Integrationstjänster

Meddelandeväxel. Dvs en tjänst som slussar data inkl. personuppgifter mellan olika system, t.ex. CRM och epostverktyg.

Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress för användare.

IT Drift

Tillhandahåller den IT infrastruktur som vi använder på kontoret, dvs arbetsstationer, filserver, skrivare m.m.

De personuppgifter som finns lagrade i Triggerbee systemet

Microsoft

Tillhandahåller IT infrastrukturen för delar av Triggerbee systemet, exempelvis applikationsservrar, databaser, säkerhetskopior m.m.

De personuppgifter som finns lagrade i Triggerbee systemet

IBM

Tillhandahåller IT infrastrukturen för delar av Triggerbee systemet, exempelvis applikationsservrar, databaser, säkerhetskopior m.m.

De personuppgifter som finns lagrade i Triggerbee systemet​

Kravhantering

Används för kravhantering av kundfakturor

Personuppgifter till kravansvarig samt, ev personuppgifter på kundfakturan

Projektplanering

Används för projektplanering i kundprojekt.

Dokument innehållande information om kunder som vi genomför beställt arbete åt.

Rapporteringsverktyg

Används för uppföljning och analys av trender i support och utvecklingsärenden

Eventuella personuppgifter i support eller utvecklingsärenden.

SMS

Används för att skicka SMS till våra användare

Mobiltelefonnummer för att skicka SMS

Google

Tillhandahåller anställas epost och dokumenthantering

E-postadress till mottagare samt ev. personuppgifter i epostmeddelanden

Partner för systemutveckling

Utför mjukvaruutveckling och felrättning för Triggerbees räkning. Leverantören finns i tredje land utanför Europa.

Ges vid behov tillgång till personuppgifter för driftsstöd, felsökning och rättning.

Slack

Används för kommunikation mellan Triggerbees personal

Användarnamn och epost till användaren samt eventuella underlag innehållande personuppgifter som skickas via tjänsten.

Relay Chat

Används för kommunikation mellan Triggerbees personal

Användarnamn och epost till användaren samt eventuella underlag innehållande personuppgifter som skickas via tjänsten.​

Pipedrive

Används som CRM system av Triggerbees personal. Personuppgifter skickas dit för att säkerställa korrekt kommunikation med våra kunder

Namn, titel, telefonnummer, adress och e-postadress för användare 

Betalväxel

Används för att hantera transaktioner mellan kund och Triggerbee.

Namn, e-postadress