Triggerbee integrerar med ditt Voyado konto och låter dig rikta website kommunikation baserat på segmen i Voyado.

Genomför onsite-kampanjer på din e-handel för att öka konverteringen och aktivering av kunder, cart recovery och uppförsäljning.


 Kampanjer för konvertering, Black Friday, knapphet, GDPR samtycke mm.

 Kraftfull personalisering av e-handel

 A/B test av kampanjer

 Inkluderar prenumerant tracking och AI profilering av besökare baserat på intresse och intent

More Apps