Förstapartsdata: Vad det är, hur det samlas in, och används

Förstapartsdata

Marknadsförare och företag samlar in förstapartsdata för att få mer insikter om sin målgrupp. Det är en av de mest värdefulla datakällorna, och som du snart kommer upptäcka är det även nyckeln till både högre konverteringsgrad och kundlojalitet. Dessutom är förstapartsdata en grundläggande för att skapa personaliserade upplevelser.

Data är en marknadsförares viktigaste tillgång. 

Utan data kan du inte spåra utfall, upptäcka nya insikter, eller ta beslut om vilken kampanj du bör spendera mer eller mindre pengar på. 

Men… 

Det är skillnad på data och data. 

De kommer från olika källor, används för olika syften, och är till och med reglerade på olika sätt under t.ex. GDPR och kommande e-Privacy direktivet.

Och i takt med att fler och fler webbläsare rör sig bort från tredjepartscookies (som är en form av tredjepartsdata), blir vi tvingade att förlita oss på zero-party och förstapartsdata. 

Innehållsförteckning:
Definition | Varför förstapartsdata är viktigt | De tre typerna av data | Hur du samlar in förstapartsdata | Hur förstapartsdata används | Zero-party data | Summering

Vad är förstapartsdata? En definition

Förstapartsdata är all data som ett företag samlar in från sina egna kanaler och källor. 

Med andra ord, all information om din målgrupp som kommer från både online- och offlinekällor som…

 • Din webbplats
 • Ditt CRM
 • Ditt e-postsystem
 • Ditt kassasystem
 • Dina appar
 • Dina undersökningar
 • Dina sociala medier

…räknas som förstapartsdata.

De flesta av dina kunder och användare förstår att du samlar in denna data om dem, och det finns alltid ett samtycke som styrker insamlingen. 

När en besökare på din hemsida fyller i ett formulär eller slutför ett köp, räknar de nästan med att deras data används av ditt företag i olika syften.  

Annonsering (främst remarketing i detta sammanhang), e-postmarknadsföring och personalisering är tre grundpelare inom digital marknadsföring som möjliggörs av förstapartsdata. 

Här är några konkreta exempel på förstapartsdata: 

 • Webbaktivitet: Klick, sidvisningar, ifyllda formulär och andra typer av händelser på din webbsida
 • Intressen: Vilka områden personen är mest intresserad av på webbsidan, uppvisade intressen i sociala kanaler
 • E-post: E-postengagemang, öppnade mail, klick i mail, avregistreringar, etc
 • Sociala medier: Likes, kommentarer, interaktioner med din företagssida, etc
 • Webbanalys: ”heatmaps”, sessionsinspelningar, besökshistorik, landningssida, exit-sidor, funnelanalys, etc

Ju mer förstapartsdata du har om varje individuell kund, desto fler möjligheter öppnar sig.

Alla dessa datapunkter kan du slå ihop till en kundprofil som centraliserar och förenar din kunddata över både enheter och kanaler…

…och med centraliserade kundprofiler öppnar sig en värld av nya möjligheter och marknadsaktiviteter. 

Anledningen? 

De flesta företag har en snarlik grunduppsättning av teknologier som samlar in data om deras kunder och målgrupp som består av ett CRM, ett ESP (verktyg för nyhetsbrev), en tjänst för webbanalys och kanske en tjänst för hantering av kundärenden.

Problemet?

All data som samlas in av varje enskilt verktyg är också isolerat till respektive verktyg. Det gör det svårt att förena datan och kunna dra slutsatser som: 

“Kunder med fler än 3 supportfrågor inom de 30 första dagarna är mer troliga att svara på en undersökning”

Och:

“Kunder som svarat på en undersökning är mer troliga att nappa på uppförsäljning”.  

Med centraliserade kundprofiler samlas all data i en och samma profil, vilket gör att du kan upptäcka samband utan att behöva importera och exportera från olika system.

Det gör det även möjligt för dig att visa personaliserade erbjudanden för specifika användare och målgrupper direkt på din webbsida, leverera synkade budskap över alla kanaler, och mycket mer. 

Men, för att förstapartsdata ska vara värdefullt måste det också aktiveras och användas regelbundet. 

Se hur Triggerbee samlar in förstapartsdata, förenar den i dina kundprofiler, och aktiverar den med personalisering.  

Varför är förstapartsdata viktigt? 

Förstapartsdata är viktigt eftersom du äger datan till 100%. Det är även gratis att samla in, bortsett från eventuella kostnader för verktygen.

Att samla in förstapartsdata innebär alltså att du samlar in data från kunder och potentiella kunder som du har, eller kommer ha, en direkt relation med! 

Här är några konkreta anledningar till varför det är viktigt att samla in förstapartadata: 

 • Ägandeskap: Du, och endast du, äger datan du samlar in om dina kunder. Du behöver inte köpa in data från externa källor utan du har all data du behöver för att kunna göra analyser och ta beslut som driver tillväxten framåt. 
 • Kvalitet: Eftersom förstapartsdatan kommer direkt från dina kunder eller är en direkt reflektion av hur de använder din webbsida eller app, kan du vara säker på att datan är pålitlig och uppdaterad. Jämför detta med tredjepartsdata som är insamlad vid ett specifikt tillfälle, och som sällan uppdateras. 
 • Samtycke: Förstapartsdata samlas in med ett samtycke från dina kunder, vilket innebär att de är medvetna om att deras data både samlas in, lagras och används av ditt företag–och att du inte delar deras data med någon annan. Detta är viktigt för att både bygga upp förtroende, men även ett krav för att följa GDPR. Tredjepartsdata är istället ofta insamlat utan samtycke, och samma databas säljs ofta vidare till flera olika företag. 
 • Relevans: Förstapartsdata är individuell, vilket betyder att du har en högre träffsäkerhet om du t.ex. vill rikta erbjudanden eller personalisera din webbplats för en individ eller ett målgruppssegment.

Relevans är nyckeln till framgång inom digital marknadsföring och försäljning. 

Med fler och fler företag som ger sig in på marknaden ökar även konkurrensen. Det betyder att baslinjen för vilken kommunikation som din målgrupp anser vara ”relevant” ökar för varje dag. 

Och med ökad konkurrens ökar också frestelsen att köpa data och e-postlistor, som en genväg. Men det bidrar ofta till sämre relevans och sämre utfall. 

Kortfattat: 

Förstapartsdata är viktigt för att insikterna du samlar in om din målgrupp kontinuerligt uppdateras, samtidigt som den samlas med samtycke från kunden. 

Första-, andra-, och tredjepartsdata

Du vet redan att förstapartsdata är data som du samlar in från dina ägda kanaler. 

Men andra- och tredjepartsdata då? 

Andrapartsdata

Andrapartsdata är förstapartsdata som samlas in av Företag A, men som används av Företag B. Detta kan exempelvis uppstå när två företag ingår ett partnerskap, där båda företagen samlar in leads åt det andra företaget på respektive webbplats, och delar datan sinsemellan. Om ICA och IKEA går ihop och gör ett event så skulle ICA kunna ha ett formulär på sin hemsida där du kan anmäla dig. Om IKEA får ta del av informationen du lämnar ifrån dig är det andrapartsdata. 

Tredjepartsdata är data som är insamlat av en organisation som inte har en direkt relation med användaren vars information fångas in. Många gånger är tredjepartsdata extraherad från olika källor, webbplatser, och databaser, och sedan aggregerad via ytterligare en leverantör. Denna process gör att informationen samlas in vid en specifik tidpunkt, och om företaget som extraherar datan inte regelbundet uppdaterar och rensar den så speglar den bara en ögonblicksbild. 

Hur samlas förstapartsdata in?

Det enklaste sättet att förstå hur förstapartsdata samlas in är att ge ett konkret exempel.  

Exempel på hur förstapartsdata samlas in: 

Låt oss säga att jag har köpt en ny mobil, och jag behöver köpa ett skal till den. Jag surfar in på idealofsweden.com och accepterar att de använder cookies. När jag har tittat på några skal, visas en widget som erbjuder mig 10% rabatt i utbyte mot min e-postadress. Jag fyller i formuläret för att få rabattkoden, och lägger ett av skälen i varukorgen. Jag lägger till rabattkoden, och fortsätter att slutföra mitt köp. I kassaformuläret fyller jag i min adress, mitt personnummer och ytterligare information om mig. När köpet är klart, blir jag tillfrågad att lämna en recension om skalet. 

Allt detta är information som jag frivilligt och medvetet lämnat ifrån mig, för att kunna slutföra köpet och påbörja en relation med företaget. 

Om företaget i exemplet ovan även använder webbanalys som analyserar och samlar in webbaktivitet, hade de kunnat kombinera både mina personuppgifter och beteendedata för att rikta erbjudanden i framtiden. 

Hur använder man förstapartsdata? 

Förstapartsdata används för att visa annonser (retargeting), personalisera innehåll på webbplatser, anpassa budskap mot olika målgrupper, och lära känna personerna bakom personuppgifterna genom att göra olika analyser.

Förstapartsdata kan även användas för att skapa idealkundsprofiler (avatarer) så att du vet ex. Var din målgrupp spenderar sin tid online, vilka mål de har i karriären och i livet, vilka sociala medier de använder mest, och vilka bloggar de läser. 

Genom att göra en idealkunsprofil kan du bättre planera både sälj och marknadsföringsbudget, samt lära dig hur du ska nå din målgrupp på bästa sätt. 

Här är några exempel på hur förstapartsdata används:

 1. Förnamn i e-postkampanjer

Om du prenumererar på några nyhetsbrev så har du säkert sett att ditt namn dyker upp i vissa. Det är tack vare att du någon gång fyllt i ett formulär eller köpt någonting från det företaget.

 1. Annons för en produkt du besökt tidigare

Om du har sett en Facebook-, eller Instagramannons som visar en produkt du har tittat på tidigare så ser du den tack vare förstapartsdata.

 1. Analyser och kundprofiler

En kundprofil och analyser som genom att aggregera många olika kunder möjliggörs tack vare förstapartsdata.

Zero-party data

Det finns en till nivå av data som heter Zero-party data. Uttrycket myntades av Forrester i en rapport för att beskriva all data som kunder och användare lämnar ifrån sig frivilligt.

Skillnaden mellan Zero-party och förstapartsdata är att Zero-party data enbart omfattar data som kan härledas till en individ, via t.ex. Formulär, undersökningar, chattar, telefonsamtal och liknande. 

Denna data är otroligt värdefull, och eftersom marknadsförare blir mer och mer datadrivna är Zero-party data ovärderlig i dagens konkurrensutsatta affärsklimat.

Summering

Förstapartsdata är en av de viktigaste datakällorna som finns. Utan det kan du inte visa remarketing-annonser, personalisera erbjudanden och innehåll på din webbsida, eller rikta e-postutskick mot specifika målgrupper. 

Med hjälp av förstapartsdata kan du skapa kommunikation som är relevant, specifikt anpassad för varje individ och tillfälle. 

Du har förmodligen massor av förstapartsdata i både ditt CRM och din e-posttjänst. Men frågan är: Aktiverar och använder du den? Om inte, börja gör det idag. 

Värdet på din data är i direkt proportion till hur väl du använder den. Data som bara ligger och blir gammal är värdelös, oavsett hur du fått tag i den. 

FAQ

Vad är förstapartsdata?

Förstapartsdata är all data som ett företag samlar in från sina egna kanaler och källor, både online och offline. Exempelvis webbsidan, sociala mediekonton, undersökningar, formulär, kassasystem (POS), digitalt beteende, etc.

Varför är förstapartsdata viktigt?

Förstapartsdata är viktigt eftersom du äger datan till 100%. Det är även gratis att samla in, bortsett från eventuella kostnader för verktygen.
Att samla in förstapartsdata innebär alltså att du samlar in data från kunder och potentiella kunder som du har, eller kommer ha, en direkt relation med! 

Hur används förstapartsdata?

Förstapartsdata används för att visa annonser (retargeting), personalisera innehåll på webbplatser, anpassa budskap mot olika målgrupper, och lära känna personerna bakom personuppgifterna genom att göra olika analyser.
Förstapartsdata kan även användas för att skapa idealkundsprofiler (avatarer) så att du vet ex. Var din målgrupp spenderar sin tid online, vilka mål de har i karriären och i livet, vilka sociala medier de använder mest, och vilka bloggar de läser. 

Vad är skillnaden mellan zero-, första-, andra-, och tredjepartsdata?

Zero-party data är all data som dina kunder ger ifrån sig frivilligt i t.ex. formulär och undersökningar. Förstapartsdata inkluderar data från formulär, men sträcker sig även till aktivitet på webbsidor, öppnade e-postkampanjer, engagemang i sociala medier, etc. Andrapartsdata är förstapartsdata som ett annat företag har samlat in, men som används av ett annat företag. Tredjepartsdata är data som är insamlad från många olika källor vid en tidpunkt och som är aggregerad.

Felix Langlet
Felix Langlet

Felix är en självlärd marknadsförare och marknadsansvarig på Triggerbee. Han är specialiserad på SEO, content marketing och copywriting. Utanför jobbet gillar han att leka med sin son, lyssna på podcasts, och titta på dokumentärer.