Hur länge bör du köra ditt A/B-test?

Räkna ut hur länge du behöver köra ditt A/B-test för att få statistiskt signifikanta resultat.

A/B-testa kampanjer, erbjudanden, och onsite budskap

Triggerbee är en mjukvara som hjälper dig att använda kunddatan du redan har för att skapa personaliserat innehåll på webben. En mer personaliserad upplevelse leder till högre konvertering, försäljning och lojalitet.