Enklare, billigare och bättre e-handels-SEO med ChatGPT

AI-prompt

Året då artificiell intelligens, AI, tog steget från att vara ett science fiction-fenomen till att bli ett verktyg som vem som helst kan använda.

Så kommer vi att minnas 2023. E-handeln är inget undantag i detta sammanhang.

Det finns redan med dagens AI-verktyg flera sätt att förbättra och förenkla Google optimeringen för din e-handel. I denna artikel visar vi hur du effektiviserar contentproduktionen med det med hjälp av ChatGPT, ett verktyg som är gratis men kraftfullt. Vi delar med oss av promptar som du kan använda direkt för att spara resurser.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är en avancerad AI-modell som finns tillgänglig för allmänheten online. Den kan förstå vanliga frågor och instruktioner från en människa och ge svar i from av text, kod och tabeller. Svaret kommer inom några sekunder.
Det är gratis att använda ChatGPT men det finns en betalversion som ger vissa fördelar i form av ännu snabbare svar och tillgång till den senaste AI-modellen.

Så ger du AI instruktioner

Gränssnittet är i form av en chatt. Vad du skriver i chatten kallas för prompt. Till skillnad från kommandon i ett operativsystem eller programmeringsspråk finns det inte några exakta regler för hur en prompt ska se ut i ChatGPT. Du kan skriva naturligt och själv hitta på vad du vill be AI göra. Med det sagt kan det finnas en fördel att låta sig inspireras av beprövade promptar för att uppnå önskat resultat.

Lös vanliga SEO-problem för e-handlare med AI

Sökmotoroptimering är ett omfattande ämne och AI kan vara till hjälp i de flesta moment. Contentproduktionen är något som är särskilt viktigt för SEO och ofta synnerligen resurskrävande i en webbhandel. Närmare bestämt produkttexter och kategoritexter, inklusive varumärkestexter.

Med hjälp av ChatGPT kan du idag, på egen hand, lösa det som kostsamma skribenter och skrivbyråer tidigare använts för. Det ger flera fördelar:

  • Betydlig billigare – programmet är gratis
  • Löpande högre kvalitet – samma nivå på texterna hela tiden
  • Roligare arbete för content editors – direkt feedback och full flexibilitet i processen
  • Mycket snabbare – ingen leveranstid
  • Snabbare feedback från Google i form av ranking och trafik

Skapa kategoritexter med ChatGPT

Alla e-handlare har hört att det är bra för SEO att ha texter för kategorier, underkategorier och varumärkessidor. Vad många inte känner till är att det idag är ett rent slöseri med resurser att betala för 200–500 ord per sida.

Dels blir det mycket kostsamt med tanke på hur många texter som ska skrivas. Dels är dessa texter inte så värdefulla för användaren eftersom det är produkterna, inte produkttexterna, som är det huvudsakliga innehållet.

Likväl – det är bra att ha kategoritexter eftersom de ger Google mer information att gå på för att klassificera och ranka innehållet.
Lösningen blir att använda ChatGPT för att författa dessa texter.

Prompt för kategoritext

Här är en prompt som du kan använda i ChatGPT för att skriva en kategoritext, filtertext eller varumärkestext:

“Act as tech content writer, Write text for e- commerce website category page. The page is about iPhones. Include information about iPhone models and variations. Add country and city to text as [Country] and [City] Write intro text Write on what main characteristics should user look to choose right iPhone Add table with available iPhone models and series and prices. Add FAQ about iPhone buying. Write 4 questions and answers.“

Så här kan resultatet bli (ihopklippt):

Kategoritext från chatgpt

Du kan enkelt prova att lägga till egna krav i prompten, till exempel hur upplägget ska se ut eller att texten ska vara på svenska (eller annat språk).

Skriv produkttexter med ChatGPT

När det kommer till produkter står e-handlare ofta och väljer mellan två alternativ där ingetdera är lyckat: Ska vi kopiera produkttexterna från leverantörer eller ska vi skriva dem själva?
Att kopiera är inte bra. Då används samma text om och om igen på många sajter, något som kan påverka webbutikens SEO negativt. Att låta någon skriva produkttexter är inte heller bra eftersom det är kostsamt. De flesta e-handlare har hundratals eller tusentals produkter.
ChatGTP löser detta dilemma.

Prompt för produkttext

Om du vill skriva en produkttext med hjälp av ChatGPT ber du med fördel AI att skapa en ny produkttext utifrån en befintlig text. Så här kan prompten se ut:

“Write a product description for e-commerce product page which includes intro text, product general description, main characteristics, price, description of users experience about product.
The text should describe product and call to buy this product Text should contain one list, one table and headings H2, H3
Use the text below: [här klistrar du in befintlig produkttext]”

Så här kan det bli (ihopklippt):

Produkttext genererad med hjälp av Chatgpt

Även här kan du justera prompten tills resultatet blir så som du önskar.

Begränsningar med ChatGPT för SEO

Man skulle kunna tro att Google inte tycker att content som genererats med AI är OK, men så är inte fallet. Här är en tweet som bevisar det:

Tweet från google som förklarar deras syn på AI-genererade texter

Vad Google säger är att AI kan användas för att generera innehåll, men det är viktigt att en människa korrekturläser, redigerar och förbättrar det.

Detta bör du alltså göra om du använder ChatGPT för din SEO genom att skriva varumärkestexter och kategoritexter.
Men det är inte bara för Google som du bör gå igenom innehållet. ChatGPT har en tendens att avge ”avtryck” ibland och då och då slinker stavfel, syftningsfel, grammatiska fel och faktafel sig in. I exemplen ovan ser vi det i form av ”osvensk” kapitalisering av ord i rubriker och underrubriker.

Trots vissa brister är AI genom ChatGPT ett överlägset verktyg för att förenkla, förbättra och effektivisera din e-handels-SEO. De resurser som tidigare lagts på skribenter kan investeras i sådant som ger bättre avkastning. Och här brukar det inte råda brist på idéer hos e-handlare.

Om författaren:

Detta inlägget är skrivet av Christian Rudolf, grundare och VD på SEO och Content byrån Topdog. Christian har 20 års erfarenhet av SEO varav 10 som SEO konsult. Förutom intresse för sitt arbete gillar Christian sin mops Malte Magnet och att meditera. Följ mig på Linkedin, Där kan du även fråga mig saker och jag kommer hjälpa dig.

Triggerbee Bullet
Triggerbee