Hur du personaliserar kundresan med livscykelmarknadsföring

People using email and computer

Detta är ett gästinlägg från Rule

Något som följt med marknadsförare sedan lång tid tillbaka och som dem även är väl införstådda i, är den klassiska säljtratten. Där leads förflyttas genom säljprocessen med ett slutmål som innefattar registrering, nedladdning eller genomförande av köp. Idag pratar man mer om kundens livscykel, vilka moment som ingår i deras resa med ditt företag och vid vilka kontaktpunkter man på bästa sätt kan nå dem. Det har gjort att marknadsförare idag måste sätta sig in i deras kunders beteende och få bättre förståelse för dem.

Livscykelmarknadsföring innebär att du mappar upp email med relevanta budskap, som når kunden under de olika faserna de befinner sig i. Processen fungerar väldigt likt den typiska säljtratten, men den mest markanta skillnaden är att livscykelmarknadsföring inte har en slutpunkt. Man fokuserar mer på att vårda befintliga kunder i hopp om att de ska genomföra önskad konvertering om och om igen, genom att upplysa kunden om nya produkter, tjänster och nyheter som kan engagera och intressera kunden ytterligare.

Mappa upp relevant kommunikation genom hela kundresan

Email är den kanalen som konsumenter helst föredrar vid kommunikation från företag och därför är det väsentligt att företag prioriterar att skicka e-postmarknadsföring och Marketing Automation. Rules verktyg för Marketing Automation möjliggör träffsäker och automatisk kommunikation i form av e-postutskick, för att reducera manuellt arbete i marknadsteamet och hålla kunderna engagerade under hela deras resa med ditt företag.

1. Väck intresse och attrahera den potentiella kunden

Första steget i en digital kundresa är att attrahera och väcka potentiella kunders intresse. Ditt mål är att få människor i din målgrupp att besöka din webbplats och att övertyga dem att engagera sig med ditt företag. Det kan vara genom en email sign up, nedladdning eller särskild kampanj. Idén är att få konsumenten tillräckligt intresserad för att dela med sig av information, framförallt sin e-postadress. Det är genom att samla viktig information om den potentiella kunden, som du kommer kunna bygga vidare och skapa en relation vilket är ett avgörande moment i kundresan.
Rule communications Subscribe

2. Gå från engagemang till övervägande

När du väl har fångat och tagit tillvara på den potentiella kundens information, är det hög tid att försöka få denne att vidta en åtgärd, som att ladda ned något eller genomföra ett köp. Ett sätt att göra detta på, är genom att skicka ett automatiserat välkomstmail. Här kan du tacka för sign up, vilket inte bara kommer få denne att känna sig uppskattad, utan även väcka nyfikenhet. Det är även ett utmärkt tillfälle att inkludera ett välkomsterbjudande, för att driva den potentiella kunden till hemsidan och samtidigt uppmuntra till köp.
Three emails that welcome new subscribers

3. Övervägande till genomförande av köp

Eftersom sannolikheten för ett genomfört köp direkt efter första välkomstmailet inte är så stor, är det en bra idé att uppmuntra den potentiella kunden till köp genom att påminna om att något bra väntar på dem. Det kan du göra via att skicka några uppföljningsmail i en välkomstslinga.
För de besökare som placerat varor i varukorgen och inte genomfört köpet, kan du via Rules funktion för Cart Abandonment uppmana till genomförande av köp.
Cart abandonment email examples

4. Få kunden att vilja göra upprepade köp

Om du har kommit såhär långt i kundresan– grattis! Du har nu konverterat en potentiell kund till en kund. Den traditionella säljtratten hade tagit slut här, men istället tar livscyckelmarknadsföring det vidare, precis som i en cykel. I detta skede ska kommunikationen grundas i att få kunden att vilja återkomma. När en kund har genomfört ett köp kan du via Rule skicka automatiserade digitala kvitton och transaktionella email. Lägger du lite extra krut på design eller exempelvis inkluderar produktrekommendationer i mailet, baserat på det köp som precis gjordes, så ökar du chansen till upprepade köp.
product recommendations

5. Från upprepade köp till ambassadör

Efter att kunden har genomfört upprepade köp och du har vårdat kundrelationen till den grad att kunden har blivit en lojal kund, är det dags att göra kunden till en varumärkesambassadör. I Rule kan du smidigt, med hjälp av vårt verktyg för segmentering, identifiera vilka dina mest värdefulla kunder är. I det här steget av kundresan kan du be om feedback i form av att uppmuntra kunden att fylla i ett formulär eller betygsätta genomförda köp/produkter. Det visar att du genuint bryr dig om kundens upplevelse med ditt varumärke. Ett annat exempel på marknadsföring i det här skedet, är att be kunden sprida ordet vidare till sina nära och kära.
Rule megaphone

6. Resan tar inte slut här – fortsätt vårda dina kunder

De flesta företag känner till det faktum att det kostar mer att anskaffa nya kunder än att behålla befintliga. Genom att vårda kunder via löpande, relevant kommunikation och erbjudanden håller du engagemanget uppe hos dem. Exempel på löpande kommunikation som håller kunden engagerad är e-postutskick med unika produktrekommendationer, högtidsbaserad kommunikation och Back in stock email som är relevanta om kunden bevakat en vara som varit slut i lager.
Three Emails that notify products back in stock

7. Återaktivera inaktiva kunder med hjälp av Win-back

Om en kund inte visat engagemang på ett tag, kan det vara en bra idé är att försöka aktivera kunden innan den avfärdas från din mottagarlista. Segmentera ut inaktiva kunder i Rule, analysera tidigare köpbeteenden och försök med riktade erbjudanden kring produktområden som denne tidigare visat intresse för, att uppmuntra till aktivitet. Denna kommunikation kallas för Win back email. Genom att ha en väl uttänkt kommunikationsplan och genom personaliserade budskap minskar chansen att kunden förlorar intresset och att du går miste om den.
emails that say "we miss you"

Kundresan tar inte slut här – den börjar om igen

Livscykelmarknadsföring grundar sig i en cykel av marknadsföring som inte slutar, utan som hela tiden rullar på. Din uppgift är att bemöta dina kunder med rätt kommunikation, vid rätt kontaktpunkt, baserat på var de befinner sig i kundresan. För att sedan bygga kundlojalitet och behålla de kunder du jobbat hårt för att anskaffa, krävs strategisk kundvård och löpande kommunikation. När du mappar upp email genom dina kundresor bör du prioritera att lägga krut på att skapa riktigt bra e-postmarknadsföring, steg för steg, i form av att:

  • Engagera en potentiell kund
  • Fånga upp relevant information
  • Uppmuntra till aktivitet
  • Följ upp när konvertering väl är genomförd
  • Se till att det blir fler köp med hjälp av smart kommunikation
  • Sikta på att få varumärkesambassadörer
  • Ligg steget före och uppmärksamma minskad aktivitet och vänd kunden

Med Rules intelligenta och användarvänliga plattform kan du bygga en hållbar marknadsföringsstrategi, där fokus är att maximera engagemang och konvertering genom hela kundresan.

Triggerbee Bullet
Triggerbee